TR 1343 gözlem havzaları serisi


Esas olarak hidrolojik, jeomorfolojik ve ilgili diğer karakteristik özelliklerin uzun bir süre boyunca izlenmesi amacına hizmet eden küçük gözlem alanları (25 km2’ye kadar) serisi.