TR 1316 çift eşelli istasyon


Seviye-akım ilişkisinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan bir parametre olan su yüzeyi eğiminin ölçümü için düz bir akarsu parçasının iki adet su seviye eşeliyle tanımlandığı akım gözlem

istasyonu.