TR 1240 sedimentasyon (1); çökme (2) bakınız çökelme;


1) Bir akarsu akımıyla taşınan sedimentin çökelmesi

2) Belli büyüklükte bir arazi alanında, bu alanın altında uzanan sıvı veya katı malzemenin veya çözünebilir maddelerin suyla uzaklaştırılması nedeniyle oluşan kot alçalması