TR 1185 kaynak bakınız su kaynağı ;


Bir kaya veya topraktan çıkan suyun arazi yüzeyine veya bir yüzey su kütlesi içerisine akması.