TR 1081 sediment örnekleyicisi


Sediment yükünün konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla örnek alma aygıtı.