TR 1026 dönen su


Kullanıldıktan sonra bir akarsu yatağına veya yeraltı suyuna dönen herhangi bir akım.