TR 1007 oransal nemlilik


Verilen bir basınç ve sıcaklıkta havada su buharının gram molekül olarak ifadesinin aynı havanın aynı basınç ve sıcaklık derecesinde su ile doyması olması durumunda sahip olacağı su buharının gram molekül olarak ifadesine oranının yüzde olarak ifadesi.