TR 0995 yükselim deneyi


Pompayla su çekilen bir kuyuda veya civarındaki gözlem kuyularında pompanın durmasından sonra önceden belirlenmiş zaman aralıklarıya su tablası ve piyezometrik seviyede meydana gelen yükselmelerin ölçüldüğü pompa testi.