TR 0846 normal hidrolojik değer


Kendisinden daha uzun bir dönem seçilmesi durumunda, ele alınan karakteristik hidrolojik özelliğin belirgin bir değişiklik göstermeyeceği konusunda görüş birliğine varılarak seçilmiş bir dönem boyunca sözkonusu özellikle ilgili ölçümlerin ortalaması.