TR 0820 çoklu regresyon bakınız çoklu korelasyon ;


“Bağımlı” rasgele bir değişken ile birden fazla “bağımsız” rasgele değişken arasındaki regresyon.