TR 0580 ısı kapasitesi eşanlamlı termal kapasite;


Bir sistem tarafından emilen (veya serbest bırakılan) ısının meydana getirdiği sıcaklık artışına (veya azalmasına) oranı.