TR 0556 yeraltı suyu bölüm hattı


Bir su tablası veya piyezometrik bir yüzey üzerinde bulunan ve her iki tarafında yer alan yeraltı suyu akım çizgilerinin birbirlerinden uzaklaştığı hat.