TR 0510 donma noktası


Bir sıvının belirli koşullar altında katılaştığı sıcaklık.