TR 0488 basınçlı yıkama


Akış hızının yetersizliği nedeniyle boru, lağım veya haznelerde birikmiş tortuların hızlı bir akımla uzaklaştırılması.