TR 0473 taşkın önlemi


Taşkın riski olan bir alanda taşkın zararını önlemek için kullanılan teknikler.