TR 0365 alçalma eğrisi


(1) Bir depresyon konisinin merkezinden geçen düşey kesit.

(2) Su tablasının pompaj nedeniyle zaman içindeki değişimini gösteren grafik.

(3) Yüzey eğiminin yatak eğimini geçmesi durumunda oluşan su yüzeyi profili.