TR 0339 debi


Bir nehir (veya kanalın) kesitinden birim zamanda geçen su hacmi.