TR 0336 doğrudan akış


Akarsu yataklarına derhal giren su akımı. Yüzey akış ile yüzeyaltı akışını içerir ve hidrolojik analizlerde yüzeyaltı akışının ayrılamadığı yerlerde kullanılır.