TR 0306 çıplaklaşma


(1) Yeryüzünün katı maddesinin yağmur, don, rüzgar veya su ile aşınması. Genellikle ana kayaya kadar uzanan toprak tabakasının aşınma yoluyla kaybedilmesini ifade eder.

(2) Örtü sıyrılması. Doğal veya yapay yollarla tüm vejetasyon ve organik maddenin uzaklaştırılması.