TR 0258 korelasyon


Ölçülebilir iki rasgele değişken arasındaki ilişki veya karşılıklı bağımlılık.