TR 0235 akarsu birleşmesi (1); akarsu kavşağı (2) bakınız çatallanma ; çatal ;


1) İki veya daha fazla akarsuyun birleşmesi.

2) İki veya daha fazla akarsuyun birleşim yeri.