TR 0159 kalibrasyon


Ölçümü yapılacak nicelik ile bu niceliğin ölçümünü yapan alet, aygıt veya işlemin gösterdiği değer arasındaki ilişkinin deneysel olarak belirlenmesi.