TR 0041 alüvyon konisi bakınız döküntü konisi ;


Yüksek eğimli bir yatakta akan bir akarsuyun düz bir ovaya çıktığı noktada oluşan alüvyon birikintisi.