TR 0004 ani dalga


Açık bir kanalda akım koşullarında meydana gelen ani bir değişiklik nedeniyle su derinliğinin hızla artması veya öteleme dalgası oluşumu.