TG 1360 Норасоии об


Фарќияти интињої миёни буѓшавии умумї ва боришот дар давоми даври додашуда, њангоми боришот аз он кам будан.