TG 1336 Усули суръат-масоњат


Усули ченгирии масрафи об дар дарё бо роњи муайян кардани суръати љараён дар ќатори нуќтањои буриши арзї, ченнамоии чуќурї ќад-ќади буриши арзї ва љамънамоии њосили зарби суръатњои миёна ба масоњатњои элементарї.