TG 1029 Реология


Ќисми механика, ки таносуби миёни шиддат, деформатсия ва шориши моддаро меомўзад.