TG 1026 Љараёни баргарданда


Љараёни дилхоњ, ки ба маљрои дарё ё обњои зеризаминї баъди истифода боз мегардад.