TG 0995 Обкашии таљрибавї бо барќарорнамоии сатњи об


Обкашии санљишї бо ченгарии баландшавии сатњи пйезометрї ё баландшавии сатњи обњои зеризаминї дар чоњњои обкашї ё мушоњидавии омехта баъди ќатъи обкашї дар фосилањои додашудаи ваќт.