TG 0980 Остона, даргоњ


Ќитъаи дарё бо љараёни тунду тез, ки дар сатњаш монеањо мебароянд, вале обшорњо ва зинањо мављуд нестанд.