TG 0966 Боронќабат


Воридшавии оби моеъ аз атмосфера (њамчун ќабати об дар сатњи горизонталї ифода мешавад).