TG 0875 Оксидшавї


Раванди кимёвї, ки ба фиксатсияи оксиген, талафи нитроген ё электронњо оварда мерасонад; раванди акс – барќароршавї.