TG 0837 Каротажи нейтронї


Усул барои чен кардани намии хок, ки ба пањншавї ва сустшавии нейтронњои тез аз манбаи радиоактивї асос ёфтааст.