TG 0763 Оби магматикї


Обе, ки ба сатњи замин аз чуќурињои калон дар натиљаи њаракати баландшавии љинсњои кўњии фавворазада баромада омадааст.