TG 0755 Њалќаи каљхаттаи масрафи об


Ќисми дуќиматаи каљхаттаи масраф, ки дар он бузургињои нисбатан калони масраф ба баландшавии сатњи дарё, нисбатан хурдаш бошад – ба пастшавии сатњ рост меояд.