TG 0713 Изоплета


Хати ќиматњои баробари функсияи ду таѓйирёбанда, масалан, хати ќиматњои баробари элементи њидрологї, ки њамчун функсияи ду координат - соатњои рўз ва моњњои сол ифода шудаанд.