TG 0669 Њисоби таровиш


Тарзи њисоби њаракати об ба поён аз дохили вараќи носер бо дарназардошти њаракати зинагии фронти таршавї ва таѓйироти захираи намї дар њар ќабати хокї.