TG 0580 Гармиѓунљоиш


Нисбати гармии аз тарафи система љаббидашуда (ё додашуда) ба баландшавии (ё пастшавии) њарорати мувофиќ.