TG 0556 Обпахшони обњои зеризаминї


Хат дар сатњи об ё сатњи пйезометрї, ки аз он дивергенсияи сели обњои зеризаминї ба амал меояд.