TG 0553 Сарбанди дамандози обњои зеризаминї


Анбўњи маводи обнагузарон ё сустобгузарон, ки зери сатњи об дар њолате вомехўрад, ки ба њаракати обњои зеризаминї монеъ мегардад.