TG 0488 Шўстан


Беруннамої бо тарзи якбора сар додани тањнишинњое, ки дар лўлањо, коллекторњо ё толобњо бо сабаби паст будани суръати љараён љамъ шудаанд.