TG 0393 Рўзании обњои зерзаминї


Баромади парокандаи обњои зеризаминї ба сатњи замин ё маљрои дарё