TG 0389 Боришоти боронии самаранок


1) Ќисмати борон, ки љараёнро меофарад. Дар як ќатор њисобњо љараёни зерихокї аз љараёни умумї бароварда мешавад. Дар он њолат боришоти самаранок ба боришоти љараёнофар баробар аст.
 
2) Дар соњаи кишоварзї он ќисмати борон, ки дар хок боќї монда, ба рушду нумўи растанињо мусоидат менамояд.