TG 0339 Масрафи об


Миќдори моеъ, ки дар дарё (ё канал) аз буриши зинда дар воњиди ваќт мегузарад.