TG 0336 Љараёни бевосита


Љараёни об, ки бевосита ба маљроњои дарё мерезад. Он љараёни рўизаминї ва дохилихокиро дар бар мегирад. Мафњум ваќте истифода мешавад, ки њангоми тањлили њидрологї људо намудани љараёни дохилихокї имконнопазир аст.