TG 0303 Дендроњидрология


Истифодаи њалќањои дарахтон барои омўзиши њодисањои њидрологї.