TG 0278 Криосфеа


Илме, ки њолати сахти об, масалан, ях, барф, жола ва дигаронро меомўзад.