TG 0268 Чуќурии буњронї


Чуќурии сел дар маљрои кушод дар шароити љараёни буњронї.