TG 0159 Восанљї


Муайянкунии таљрибавии вобастагї миёни бузургие, ки чен намудан лозим аст ва нишондоди асбоб, дастгоњ ё раванд, ки тавассути он ин ченкунї амалї карда мешавад.