SL 1343 opazovalna porečja


Vrsta majhnih (do 25 km2) opazovalnih površin, namenjenih večinoma za dolgoročno opazovanje hidroloških, geomorfoloških in drugih, z njimi povezanih pojavov.